Τύποι Ορθοδοντικών Προβλημάτων

Ορθοδοντικά Μίνι - Εμφυτεύματα (Orthodontic Mini Implants)

Ποιες είναι οι συνηθέστερες ορθοδοντικές ανωμαλίες;

Ορθοδοντική ανωμαλία IΙης Τάξης και ΙΙΙης Τάξης

Ανωμαλία στη σχέση του άνω και κάτω οδοντικού φραγμού στο πρόσθιο-οπίσθιο επίπεδο

Σταυροειδής σύγκλειση

Η σταυροειδής σύγκλειση αφορά την περίπτωση όπου τα δόντια της κάτω γνάθου επικαλύπτουν κατά μέρος τα αντίστοιχα της άνω γνάθου ενώ φυσιολογικά πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό, μπορεί να συμβαίνει σε ένα δόντι ή μια ομάδα δοντιών και ταξινομείται σε πρόσθια και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση.

Βαθειά δήξη

Η μεγάλη επικάλυψη των κάτω δοντιών από τα άνω στην πρόσθια περιοχή ονομάζεται βαθειά δήξη και σε αρκετές περιπτώσεις είναι υπεύθυνη για την βλαβερή αποτριβή της κοπτικής επιφάνειας των κάτω δοντιών.

Συνωστισμός

Ο συνωστισμός των δοντιών προκύπτει λόγω έλλειψης χώρου για τη διευθέτηση των δοντιών στον οδοντικό φραγμό στις νεαρές ηλικίες. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Διαστήματα μεταξύ των δοντιών

Τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών αποτελούν ένα σύνηθες ορθοδοντικό πρόβλημα και μπορεί να οφείλεται στο μικρό μέγεθος των δοντιών, σε χαμηλή πρόσφυση του άνω χαλινού, σε έγκλειστα δόντια ή σε συγγενώς ελλείποντα δόντια.

Υπηρεσίες Ορθοδοντικής

Ορθοδοντική για Παιδιά

Η πρώτη εκτίμηση από ορθοδοντικό πρέπει να γίνεται στην ηλικία των επτά ετών. Εάν κι εφόσον είναι απαραίτητο, εφαρμόζεται μια “πρώτη φάση” ορθοδοντικής θεραπείας, διάρκειας το πολύ ενός έτους, και συνήθως με κινητούς μηχανισμούς και όχι με σιδεράκια που κολλάνε στα δόντια.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοντική για Εφήβους

Οι έφηβοι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ορθοδοντικών ασθενών, καλύπτοντας το 60-70% των ασθενών. Η κατάλληλη χρονική στιγμή για την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας εφήβων είναι λίγο πριν την απόπτωση και των τελευταίων νεογιλών δοντιών, περίπου στην ηλικία των 11-12.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοντική Ενηλίκων

Παρόλο που στο παρελθόν είχε επικρατήσει η εσφαλμένη άποψη ότι η ορθοδοντική θεραπεία ενδείκνυται μόνο για παιδιά και εφήβους, κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές. Και οι ενήλικες μπορούν να προσβλέπουν σε ένα όμορφο και υγιές χαμόγελο με τη βοήθεια της ορθοδοντικής εφόσον τα δόντια στηρίζονται από ένα υγιές περιοδόντιο.

Διαβάστε περισσότερα

Αόρατες Τεχνικές

Εκτός από την άρτια αισθητική του χαμόγελου μετά το πέρας της θεραπείας, η κλινική μας έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή αισθητική και κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας, ιδιαίτερα για τους ενήλικες ασθενείς μας. Οι παρεχόμενες αισθητικές – “αόρατες” τεχνικές είναι οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοντικά Μίνι – Εμφυτεύματα

Τα ορθοδοντικά μινι-εμφυτεύματα αποτελούν μία σύγχρονη τεχνική για την επίτευξη απόλυτα ελεγχόμενης ορθοδοντικής μετακίνησης χωρίς ανεπιθύμητες μετακινήσεις άλλων δοντιών λόγω εξαιτίας του νόμου δράσης-αντίδρασης. Στηρίζονται σε σκληρούς ιστούς και η τοποθέτησή τους διαρκεί λίγα λεπτά …

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Πανοραμική – Κεφαλομετρική Ακτινογραφία

Η κλινική μας είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο ψηφιακό πανοραμικό – κεφαλομετρικό ακτινολογικό μηχάνημα SIRONA ORTHOPHOS XG5 τελευταίας τεχνολογίας με σκοπό όλα τα διαγνωστικά στοιχεία  να λαμβάνονται στο χώρο μας …

Διαβάστε περισσότερα